تاریخ ایجاد: سه شنبه 21 شهریور 1396 تعداد بازدید: 571 تعداد نظرات ارسالی: 0 نویسنده: adminweb
انتخاب واحد با تاخیر برای دانشجوایانی که موفق با انتخاب واحد نشده اند

انتخاب واحد با تاخیر برای دانشجوایانی که موفق با انتخاب واحد نشده اند

قابل توجه دانشجویان محترم مراکز و موسسات آموزشی علمی-کاربردی

آن دسته از دانشجویانی که موفق به انتخاب واحد در بازه زمانی مقرر تقویم آموزشی دانشگاه نشده اند، می توانند در بازه زمانی 96/6/25 لغایت 96/7/20 با مراجعه به مراکز آموزش مربوطه نسبت به انتخاب واحد خود اقدام نمایند

print