تاریخ ایجاد: شنبه 30 دی 1396 تعداد بازدید: 898 تعداد نظرات ارسالی: 0 نویسنده: adminweb
برگزاری امتحانات پایان نیمسال اول 97-1396

برگزاری امتحانات پایان نیمسال اول 97-1396

alt

برگزاری امتحانات پایان نیمسال اول 97-1396 مرکزآموزش علمی-کاربردی فرهنگی هنری شهرداری تهران با حضور ناظرین موسسه آموزش عالی علمی – کاربردی شهرداری تهران، با توجه به دستورالعمل های دانشگاه جامع علمی کاربردی استان تهران امتحانات مرکز تا تاریخ 30/10/1396 ادامه خواهد داشت.

عکس عکس
print