تاریخ ایجاد: سه شنبه 25 اردیبهشت 1397 تعداد بازدید: 420 تعداد نظرات ارسالی: 0 نویسنده: adminweb
کلاس توجیهی کاربینی نیمسال دوم 96 - 97

کلاس توجیهی کاربینی نیمسال دوم 96 - 97

قابل توجه دانشجویانی که در نیمسال دوم سال تحصیلی 97-96کاربینی را اخذ نموده اند کلاس توجیهی به شرح ذیل می باشد:

کلاس

روز و تاریخ

ساعت

رشته

نام استاد

عنوان درس

ردیف

303

پنج شنبه

3/3/97

14

کاردانی حرفه ای روابط عمومی

استاد فدایی

کاربینی

1

304

دوشنبه

31/2/97

17

کاردانی حرفه ای حسابداری مالی، کارشناسی حرفه ای حسابداری مالی

استاد اصغر رضایی

کاربینی

2

205

شنبه

29/2/97

15

کاردانی حرفه ای حسابداری مالی

استاد نواب اکبر

کاربینی

3

102

سه شنبه

1/3/97

15

کاردانی حرفه ای حسابداری مالی

استاد فیض آبادی

کاربینی

4

202

پنج شنبه

3/3/97

10

کاردانی حرفه ای حسابداری مالی

کارشناسی حرفه ای حسابداری مالی

استاد حمایتی

کاربینی

5

202

پنج شنبه

3/3/97

12

کاردانی حرفه ای امورفرهنگی

استاد میترا سعیدی

کاربینی

6

101

چهارشنبه

2/3/97

14

کاردانی حرفه ای اموردفتری

استاد نامنی

کاربینی

7

403

پنج شنبه

3/3/97

14

کارشناسی آسیب شناسی

استاد باباپیرعلی

کاربینی

8

101

سه شنبه

1/3/97

15

کارشناسی حرفه ای حسابداری مالی

استاد نصرالهی

کاربینی

9

303

پنج شنبه

3/3/97

15

کارشناسی حرفه ای حسابداری مالی

استاد فرامرزی

کاربینی

10

304

دوشنبه

31/2/97

16

کارشناسی امورفرهنگی- برنامه ریزی

استاد مصطفی عابدی

کاربینی

11

print